Trzy mądre małpy…

three-monkeys

 

Trzy mądre małpy: Mizaru zakrywająca oczy,  Kikazaru zakrywająca uszy oraz Iwazaru zakrywająca usta. Pojawiły się one jako zwizualizowanie japońskiej mądrości, która brzmi po japońsku: „見ざる、聞かざる、言わざる” (mizaru, kikazaru, iwazaru), co dosłownie znaczy „nie widzę, nie słyszę, nie mówię”. Na zachodzie założono, że małpy robią źle „odwracając się od zła„, nie chcąc go widzieć, słyszeć i o nim mówić. To jednak przeinaczenie mądrości dalekowschodnich. Prawdziwe buddyjskie przesłanie to zachęta do wstrzemięźliwości w ocenianiu innych. Nie szukaj, nie nasłuchuj i nie mów o błędach innych ludzi, oceniając ich tym samym.

Reagujmy na zło, wypowiadajmy odważnie swoje sądy ale wpierw zajrzyjmy wgłąb siebie zadając sobie pytanie: Kim jestem, by oceniać postępowanie innych?  Bądźmy świadomi, że w otaczającej nas rzeczywistości jest nieskończona ilość perspektyw, punktów widzenia.

Jak nauczał wielki mistrz, który owo nauczenie przypłacił życiem 2 tysiące lat temu: „Wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.”  – Jezus Chrystus

Jest wiele dróg, nie oceniajmy pochopnie tych, którzy wybrali inaczej niż my. Zacznijmy zmianę od siebie, a dopiero wówczas wymagajmy jej od innych. Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”. – Mahatma Gandhi.

 

Pozdrawiam

Mihael