O nas

Najważniejsze w pracy z odmiennymi stanami świadomości jak i substancjami, które pomagają je osiągnąć, jest własne praktyczne doświadczenie w tym temacie. Szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna jej weryfikacja to niezbędny fundament na którym opieramy każdy rodzaj pracy z innymi.

To co nas wyróżnia to holistyczne podejście do tematyki pracy z istotą ludzką, które łączy w sobie interdyscyplinarną wiedzę i głębokie doświadczanie.

  • Znajomość psychologii, gruntowne studia nad akademicką wiedzą, szczególnie tą najnowszą, która w ostatnich latach odsłoniła bardzo wiele z tajemnic pracy z substancjami prowadzącymi w podróż po innych stanach świadomości.
  • Zrozumienie i korzystanie z nauk starszych od zachodniej cywilizacji. Praca ze świętymi roślinami i praktyki duchowe, których wagę współczesna nauka dopiero zaczyna odkrywać.
  • Doświadczenie w zakresie pracy z ludźmi oraz bezpośrednie, bogate doświadczanie różnych stanów świadomości oraz praktyk pracy z psyche. Integracja tej wiedzy, sama w sobie zajęła wiele lat i jest niezbędnym elementem wyjściowym do pracy z innymi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami. KONTAKT

 

NASZA MISJA:
– rzetelna edukacja w zakresie głębokich, wewnętrznych doświadczeń,
praca z doświadczeniami psychodelicznymi (szczególnie przygotowanie do nich oraz ich integracja),
– wspieranie różnych efektywnych, klasycznych i „alternatywnych”, form pracy z umysłem i ciałem.