Przebieg sesji psychodelicznej

Przebieg sesji psychodelicznej jest oparty na wieloletniej pracy i doświadczeniu Stanisława Grofa. Procedurę sesji psychodelicznej podzielić można na trzy, powiązane ze sobą fazy:

I Etap – przygotowanie na doświadczenie psychodeliczne

Wiąże się on z szeregiem spotkań podczas których uczestnik jest przygotowywany na psychodeliczne doświadczenie. Jego długość zależy od natury problemu, przyjętej metody indywidualnej pracy z daną osobą, osobowości, stosowanej podczas sesji substancji i innych okoliczności. Celem tej fazy jest uzyskanie odpowiednich informacji dotyczących natury emocjonalnych problemów i osobistej historii uczestnika.

Bardzo ważnym czynnikiem,determinującym przebieg i rezultat sesji, jest zbudowanie porozumienia między prowadzącym a uczestnikiem. Należy również z zadbać o specjalne spotkanie poświęcone omówieniu specyficznych treści związanych z sesją. Uczestnikowi trzeba przekazać szczegółowe informacje na temat efektów, które wywołuje podawana substancja, i uświadomić potencjalną korzyść i ryzyko jego przyjęcia oraz typy powodowanych przez niego doświadczeń. Należy również przybliżyć filozofię leczenia, jego ogólną strategię i  zasady przeprowadzania sesji psychodelicznych.

 

II Etap – sesja psychodeliczna, katharsis 

Drugą fazę stanowi sama sesja psychodeliczna. Odbywa się ona w bezpiecznym miejscu, gdzie nie przeszkadzają żadne zewnętrzne wpływy i odbywający ją ma komfortową przestrzeń do pełnej ekspresji. Miejsce to powinno kojarzyć się pozytywnie,  powinno być wygodnie umeblowane i dobrze jeżeli jest usytuowane w pięknym, naturalnym otoczeniu. Łazienka powinna być łatwo dostępna.

Jako, że ważną częścią terapii psychodelicznej jest muzyka, miejsce musi być wyposażone w dobry sprzęt odtwarzający i odpowiednią, przemyślaną muzykę dedykowaną do sesji. Przed rozpoczęciem sesji powinno się pościć lub zjeść jedynie bardzo lekki posiłek. Post jest ważny ponieważ ułatwia dostęp do niezwykłych stanów świadomości i redukuje ewentualne problemy żołądkowe. Zaleca się wprowadzenie fazy wyciszenia, relaksacji i medytacji bezpośrednio poprzedzającej sesję.

Po podaniu substancji psychodelicznej, uczestnik powinien pozostać w pozycji półleżącej w komforcie cieplnym (jeżeli zajedzie taka potrzeba, przykryty kocem). Leży z zasłoniętymi oczyma i założonymi słuchawkami, przez przeważnie cały okres trwania farmakologicznego efektu trwania leku. Tak długo, jak dawki są małe, istnieje możliwość przeprowadzenia sesji skierowanych na zewnątrz, podczas których podmiot ma otwarte oczy. Mogą one wzmóc zmysłowe postrzeganie środowiska, pogłębić interpersonalne relacje i wskutek tego uduchowić codzienne życie. Kiedy używa się wyższych dawek, ogólnie rzecz biorąc, sesje są bardziej głębokie. Lepiej sprzyjają integracji doświadczenia.

Podczas sesji psychodelicznych staje się twarzą w twarz z wyzwolonym materiałem wewnętrznego doświadczenia i siłą zintegrowania go przerastającą każdą inną metodę. Opiekun prowadzący sesję cały czas czuwa nad przebiegiem sesji choć jego zadaniem jest jak najmniejsza ingerencja w doświadczenie jeżeli nie zajdzie taka potrzeba. W trakcie szczytowych faz doświadczenia, specyficzne interwencje wymagane są tylko wtedy, gdy podmiot opiera się doświadczeniu, lub potrzebuje pomocy.

W wielu przypadkach sesja prowadzi do zakończenia, z dobrym efektem, wszystkich treści, które pojawiły się tego dnia. Długa rozmowa na temat doświadczenia, która ma miejsce w późniejszych godzinach sesji lub następnego dnia, może pomóc w integracji.

Pod tym względem użyteczne może być także spisanie relacji,rysowanie lub malowanie oraz medytacja. Jeśli w czasie, kiedy maleją farmakologiczne efekty, wystąpi brak rozwiązania, może okazać się, że konieczna jest aktywna interwencja polegająca na wdrążeniu różnych technik pracy z podświadomymi treściami.

 

III Etap – zintegrowanie doświadczeń z sesji, wprowadzanie zmian w życie 

Trzecia faza, praca po sesji, zawiera kilka spotkań, podczas których uczestnik omawia doświadczenie i zastanawia się, jak najlepiej można  zintegrować je z codziennym życiem. Grupowe działanie bądź różne artystyczne, kreatywne formy wyrazu psychodelicznego przeżycia i emocji, stanowią dodatkową opcję. Czasem potrzeba inne metody pracy z podświadomością lub ekspresją emocjonalną.

Jeżeli jest taka potrzeba można zaplanować kolejną psychodelicznej w późniejszym terminie (w skrajnych przypadkach w ciągu około tygodnia, by skompletować niezakończony Gestalt). Idealny przebieg terapii psychodelicznej powinien wiązać się z sytuacją, kiedy liczba sesji nie jest ograniczona na sztywno przez wzór badania lub przez inne czynniki. Terapeuta i uczestnik powinni uzgodnić sprawę i jeśli jest to konieczne, zaplanować kolejną sesję. Nie mniej jednak pierwsza sesja daje zazwyczaj spektakularne efekty wprowadzając nową jakość spojrzenia na nasze życie.

 

Substancje psychodeliczne są niezwykle potężnymi narzędziami, służącymi do otwarcia głębin nieświadomości i wyżyn nad świadomości. Posiadają one duży pozytywny potencjał, ale mogą także być niebezpieczne gdy są wykorzystywane na własną rękę bez specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Pracę z nimi powinno się traktować z wielką uwagą i szacunkiem.