Czas na zmiany, na lepsze …

KATHARSIS (z greckiego: oczyszczenie) – uwolnienie od cierpienia, odreagowanie zablokowanego napięcia, stłumionych emocji, skrępowanych myśli i wyobrażeń.

DOŚWIADCZENIA PSYCHODELICZNE  (z gr. psyche – umysł, dusza, gr. delos – ujawnić, objawić).

Wewnętrzne oczyszczenia poprzez doświadczenia ujawniające umysł, wgląd w duszę.

Za twórcę koncepcji katharsis uważa się  Arystotelesa. Opisywał on katharsis doznawane przez aktorów i widzów jednocześnie, następujące po zakończeniu przedstawień na antycznych scenach. Filozof uznał wręcz, że celem sztuki jest wzbudzenie u widza silnych uczuć aby przez to następnie oczyścić jego umysł i serce z tych doznań. Uwolnieniu podlegają przede wszystkim kompleksy psychiczne, które dezorganizowały funkcje ego i niepokoiły świadomość.

Katharsis jako idea odnowy, oczyszczenia i doświadczenia momentu przełomowego swojego życia,  idealnie pasuje do opisu psychodelicznych doświadczeń. To terapia oparta na fundamentach współczesnej nauki a jednocześnie jej korzenie znajdujemy u zarania ludzkości od pierwotnych plemion, po misteria Eleuzyjskie starożytnej Grecji.

 

NASZA MISJA:
– rzetelna edukacja w zakresie głębokich, wewnętrznych doświadczeń,
praca z doświadczeniami psychodelicznymi (szczególnie przygotowanie do nich oraz ich integracja),
– wspieranie różnych efektywnych, klasycznych i „alternatywnych”, form pracy z umysłem i ciałem.